DONPHEEBIN  STORY


เรื่องราวดอนผีบิน กว่า 30 ปี

ที่มา ดอนผีบิน ยุคที่ 1

01 Jan 1970

ยุคบรรพชนผู้บุกเบิก "ดอนผีล่องลอย"พ.ศ. 2440 - 2515 นายชุ่ม…

ที่มา ดอนผีบิน ยุคที่ 2

01 Jan 1970

ยุคผู้สืบทอดจากบรรพชน[ พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน ] สมบัติ …

ที่มา ดอนผีบิน ยุคที่ 3

01 Jan 1970

โลโก้ตัวที่ 9 โลโก้เปิดตัวอัลบั้ม 1 โลกมืด ดอนผีบิน…

ที่มา ดอนผีบิน ยุคที่ 4

01 Jan 1970

ยุค 4 ยุคเปลี่ยนผ่าน [ 2554 - ปัจจุบัน ] ดอนผีบินเริ่มออกอัลบั้ม…

ประวัติผู้ก่อตั้งวงดอนผีบิน

01 Jan 1970

สมบัติ แก้วทิตย์ (คนภูไพร)เกิดบ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ…

โลโก้ ดอนผีบิน

01 Jan 1970

1 จุดกำเนิดที่มา โลโก้ดอนผีบินได้เริ่มออกแบบเมื่อปี…

ภูสันตะวันลับฟ้า

01 Jan 1970

เกี่ยวกับ ภูสันตะวันลับฟ้า

หน่วยงาน องค์กร แนวร่วม

01 Jan 1970

ผู้สนับสนุน ดอนผีบิน ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

01 Jan 1970

กิจกรรมที่ สมบัติ แก้วทิตย์ เดินทางไปร่วม

บินไปสู่ภูไพร กับค้างคาวดนตรี ตอน 1

01 Jan 1970

จาก นิตยสาร สารคดี ก.ย. 2549ในหน้าสมุดบันทึกของปี…

บินไปสู่ภูไพร กับค้างคาวดนตรี ตอน 2

01 Jan 1970

เส้นทางมุ่งสู่ป่าภูสัน-ดอยยาว (ทางหลวงหมายเลข…

บินไปสู่ภูไพร กับค้างคาวดนตรี ตอน 3

01 Jan 1970

ครูสมบัติ แก้วทิตย์ ในภาคของศิลปิน เขาคือหัวหน้าวงดอนผีบิน…